fbpx
Centrum Szkoleniowe JBJ

Centrum JBJ - wczytywanie...

Kurs pedagogiczny (dla instruktorów nauki zawodu)

Kurs pedagogiczny (dla instruktorów nauki zawodu)

CZAS TRWANIA KURSU: 80h

CENA KURSU: 1350zł

Kurs przeznaczony dla właścicieli i pracowników zakładów pracy i spółek (usług, rzemiosła, handlu) oraz wszystkich innych osób mających pod opieką lub zatrudniających uczniów zawodu nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie.
 
Wymaganie wstępne: każdy uczestnik kursu musi przedłożyć świadectwo ukończenia matury.
 
Cele kursu:
1. Profesjonalne przygotowanie pedagogiczne pracodawców, pracowników i osób prowadzących własną działalność do pracy z uczniami w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu oraz do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu.
2. Uzyskanie uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program kursu
  1. Zagadnienia z psychologii ogólnej i psychologii pracy.
  2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki.
  3. Podstawy dydaktyki zawodowej.
  4. Praktyka metodyczna.

Po zakończeniu szkolenia otrzymujesz zaświadczenie MEN oraz certyfikat z zakresu, którego kurs dotyczył. Na życzenie wystawiamy także certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.